Poznaj nasze kierunki studiów

Warsztaty ceramiczne dla studentów Koła Naukowego Młodych Pedagogów: „Alternatywne formy wychowania przez sztukę”

Data utworzenia: 14 grudnia 2019r.

Warsztaty ceramiczne dla studentów Koła Naukowego Młodych Pedagogów: „Alternatywne formy wychowania przez sztukę”

Jednym z istotnych obszarów kształcenia pedagogicznego jest tworzenie zewnętrznych warunków do obcowania studentów ze sztuką, poznania zasad twórczości artystycznej, alternatywnych form edukacji estetycznej oraz rozumienia i przeżywania sztuki. Dzięki otwartości instytucji edukacyjnych, a także kulturalnych środowiska lokalnego, studenci Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego mogą realizować te cele w wymiarze sprofesjonalizowanym. Doznając radości doświadczania sztuki, jej tworzenia, przyszli nauczyciele mają okazję do przełamywania własnych ograniczeń twórczych oraz nabywają zdolność inspirowania, czy  kreowania potrzeb kulturalnych swoich podopiecznych.

Mając świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia w listopadzie i grudniu, studenci Koła Naukowego Młodych Pedagogów zrealizowali w Laboratorium Sztuki Oświęcimiu cykl zajęć ceramicznych nt. „Alternatywne formy wychowania przez sztukę”, prowadzonych przez Panią Agnieszkę Kołodziej – Ryś. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta będzie kontynuowana poprzez urzeczywistnianie innych form twórczości.

Opiekun Koła dr Jadwiga Oleksy