Poznaj nasze kierunki studiów

Warsztaty dla IOD – tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 31 lipca 2020r.

Warsztaty dla IOD – tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniach 4, 5, 11 i 12 sierpnia 2020 r. w godzinach 9.00-12.00 na platformie ClickMeeting zorganizowane zostanie szkolenie online „Warsztaty dla IOD – tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych” w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu” dla pracowników administracyjnych naszej Uczelni.

Celem szkolenia jest poznanie technik i zasad prowadzenia audytów systemu ochrony danych osobowych (zgodnie z normą ISO 19011) oraz sposobów przeprowadzania DPIA (ocena skutków dla ochrony danych).

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.