Poznaj nasze kierunki studiów

Warsztaty dla maturzystów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

Data utworzenia: 28 grudnia 2021r.

Uczniowy słiedzą na auli i słuchają wykładu nauczyciela akademickiego

W dniu 14 grudnia 2021 r. uczniowie klasy maturalnej z Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Informatyki.

Warsztaty, których tematem były praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej oraz elementy analizy ekonomicznej, przeprowadzili  nauczyciele akademiccy z kierunku Finanse i Rachunkowość.

W trakcie wydarzenia przybyli goście dowiedzieli się z jakich elementów składa się analiza ekonomiczna i jakie jest jej zastosowanie w praktyce. Ponadto zapoznali się z metodami prognozowania oraz praktycznymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy wydarzenia otrzymali certyfikaty oraz zwiedzili Centrum Symulacji Medycznej, co pozwoliło im zrozumieć, że wiedza z zakresu finansów i ekonomii może przydać się zarówno do planowania działań biznesowych, jak i kierowania interdyscyplinarnym zespołem.