Poznaj nasze kierunki studiów

Warsztaty dla studentów filologii angielskiej

Data utworzenia: 4 czerwca 2018r.

Warsztaty dla studentów filologii angielskiej

W dniu 29.05.2018 r. studenci drugiego roku filologii angielskiej uczestniczyli w drugiej części warsztatów pt. „Ocenianie kształtujące w praktyce”. Warsztaty zorganizowała p. Małgorzata Wiśniewska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach. Celem spotkania było przedstawienie strategii oceniania kształtującego i pokazanie możliwości jego zastosowania przez nauczycieli prowadzących różne zajęcia: nauczanie zintegrowane, matematyka, przyroda i język angielski. Studenci wzięli udział w spacerze edukacyjnym, podczas którego mieli możliwość zaobserwowania, w jaki sposób założenia oceniania kształtującego, które poznali podczas pierwszej części warsztatów, są realizowane na lekcjach w szkole podstawowej.