Poznaj nasze kierunki studiów

Warsztaty dla studentów filologii angielskiej

Data utworzenia: 24 kwietnia 2018r.

Warsztaty dla studentów filologii angielskiej

 

 

W dniu 24.04.2018 r. studenci drugiego roku filologii angielskiej uczestniczyli w warsztatach pt. „Ocenianie kształtujące w praktyce”. Warsztaty przeprowadziły nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach, p. Urszula Pieczonka i p. Małgorzata Wiśniewska. Celem spotkania było przedstawienie strategii oceniania kształtującego oraz pokazanie możliwości jego zastosowania w pracy nauczyciela. Warsztaty przeprowadzono metodą oceniania kształtującego: sformułowano cele i kryteria sukcesu, udzielono informacji zwrotnej, a także dokonano ewaluacji końcowej. Każdy z uczestników otrzymał dzienniczek: „Ocenianie kształtujące w pigułce”.

autor: mgr Dorota Tutka