Poznaj nasze kierunki studiów

Warsztaty dydaktyczne dla studentów filologii angielskiej

Data utworzenia: 23 maja 2019r.

Warsztaty dydaktyczne dla studentów filologii angielskiej

W dniu 22.05.2019 r., studenci drugiego roku filologii angielskiej odwiedzili Szkołę Podstawową im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach i uczestniczyli w drugiej części warsztatów pt. „Ocenianie kształtujące w praktyce”. Warsztaty te zorganizowały p. Małgorzata Wiśniewska i p. Urszula Pieczonka. Celem spotkania było przedstawienie strategii oceniania kształtującego i pokazanie możliwości jego zastosowania przez nauczycieli prowadzących różne zajęcia: nauczanie zintegrowane, matematyka, przyroda, religia, wychowanie fizyczne i język angielski. Studenci wzięli udział w spacerze edukacyjnym, podczas którego mieli możliwość zaobserwowania, w jaki sposób założenia oceniania kształtującego, które poznali podczas pierwszej części warsztatów w marcu br., są realizowane na lekcjach w szkole podstawowej.