Poznaj nasze kierunki studiów

Warsztaty dydaktyczne dla studentów filologii angielskiej

Data utworzenia: 28 marca 2019r.

Warsztaty dydaktyczne dla studentów filologii angielskiej

W dniu 27.03.2019 r., studenci drugiego roku filologii angielskiej ponownie uczestniczyli w warsztatach pt. „Ocenianie kształtujące w praktyce”. Podobnie jak w roku akademickim 2017/2018, warsztaty przeprowadziły nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach, p. Urszula Pieczonka i p. Małgorzata Wiśniewska. Celem spotkania było przedstawienie strategii oceniania kształtującego i pokazanie możliwości jego zastosowania w pracy nauczyciela. Warsztaty przeprowadzono metodą oceniania kształtującego: sformułowano cele i kryteria sukcesu, udzielono informacji zwrotnej i dokonano ewaluacji końcowej. Każdy z uczestników otrzymał dzienniczek: „Ocenianie kształtujące w pigułce”. Druga część warsztatów, czyli spacer edukacyjny, odbędzie się w maju w Szkole Podstawowej w Babicach.