Poznaj nasze kierunki studiów

Warsztaty komunikacyjne – trening przełamywania barier w pracy z osobami niepełnosprawnymi

Data utworzenia: 16 grudnia 2019r.

Warsztaty komunikacyjne –  trening przełamywania barier w pracy z osobami niepełnosprawnymi

Dnia 10 grudnia 2019 r. pracownicy Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu wzięli udział w Warsztatach komunikacyjnych – trening przełamywania barier w pracy z osobami niepełnosprawnymi w ramach ścieżki szkoleniowej: Praca z osobami niepełnosprawnymi. Celem zajęć było zapoznanie Uczestników z wybranymi aspektami pracy z osobami niepełnosprawnymi, a także sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Prowadząca warsztaty trenerka Edyta Otczyk – Kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, zrealizowała w trakcie spotkania sesje treningowe zmierzające do przygotowania pracowników do: poprawy jakości pracy z osobami niepełnosprawnymi; zwiększenia indywidualnego komfortu pracy z klientem niepełnosprawnym; uwrażliwienia na potrzeby osób niepełnosprawnych; doskonalenia kontaktu i słuchania; budowania świadomości siebie i innych w procesie komunikacji interpersonalnej; zdobycia wiedzy na temat podstawowych mechanizmów odpowiedzialnych za stres i napięcie emocjonalne oraz zrozumienia warunków motywowania siebie.

Udział w zajęciach oraz ich przebieg, ujawnił potrzebę dalszej organizacji wykładów i szkoleń, pozwalających pracownikom na optymalizację pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz studentami o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
Dr Jadwiga Oleksy