Poznaj nasze kierunki studiów

Warsztaty pt.: PRZYWÓDZTWO

Data utworzenia: 13 stycznia 2017r.

Warsztaty pt.: PRZYWÓDZTWO

Studenci kierunku Zarządzanie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Zarządzania i inżynierii produkcji, które poprowadziła mgr Ewa Waliczek. Warsztaty dotyczyły Technik PRZYWÓDZTWA w organizacji. Na zajęciach analizowano sposób przewodzenia podwładnymi oraz style kierowania przedsiębiorstwem. Przedstawione zostały także sposoby motywowania podwładnych.

Studenci „wchodząc” w rolę PRZYWÓDCY organizacji w istotny sposób zmienili swój pogląd na sposób20170111_081718 zarządzania przedsiębiorstwem. W wielu przedstawionych przykładach prowadząca zwracała uwagę na fakt, że każdy człowiek jest „inny” – nie ma dwóch takich samych osób. Każdy przywódca zarządza, „swoim” indywidualnym, stylem. Studenci uświadomili sobie, że przewodzenie grupami osób w różnych przedsiębiorstwach, będzie miało inny charakter, który zależeć będzie od osoby zarządzającej, nie mniej jednak każde, zmierzać będzie do jednego celu – zwiększenia efektywności funkcjonowania organizacji.