Poznaj nasze kierunki studiów

Warsztaty z kompleksowej obsługi oprogramowania Comarch ERP

Data utworzenia: 17 listopada 2017r.

Warsztaty z kompleksowej obsługi oprogramowania Comarch ERP

W dniach 7 i 14 listopada br. odbyły się warsztaty z kompleksowej obsługi oprogramowania Comarch ERP  dla uczniów klas maturalnych Powiatowego Zespołu nr 3 Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Oświęcimiu zorganizowane przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji naszej Uczelni.

W trakcie spotkania licealiści zapoznali się z metodyką gromadzenia istotnych z logistycznego punktu widzenia danych o produktach
oraz  kontrahentach. Przeprowadzili operacje zakupu oraz dostawy produktów wraz z modyfikacją zapisów magazynowych. Razem z operacjami logistycznymi uczestnicy poznali współistniejące skutki finansowo-księgowe, podatkowe. Warsztaty prowadził mgr inż. Adrian Hardek przy udziale Dyrektora Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji dr Joanny Stuglik. Celem szkolenia było zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą dotyczącą możliwości zarządzania magazynem. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali stosowne zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach.

Kolejne tego typu wydarzenie zaplanowano na 21 listopada br.

Dzięki takim spotkaniom maturzyści poszerzają swoją wiedzę, zdobywają praktyczne umiejętności, a przy okazji zapoznają się z ofertą edukacyjną i bazą dydaktyczną Uczelni.