Poznaj nasze kierunki studiów

Procedury dotyczące COVID-19 – ważne informacje!

Data utworzenia: 29 września 2020r.

Procedury dotyczące COVID-19 – ważne informacje!

Szanowni Studenci i Pracownicy,

bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora MUP Oświęcim  dotyczącym zasad ochrony osób przebywających na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w okresie stanu epidemii oraz zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W Zarządzeniu znajdują się bardzo ważne informacje, dlatego też prosimy o dokładne przeczytanie i dostosowanie się do zaleceń w nim zawartych.

Zarządzenie_105_-_2020_w_sprawie_procedur_COVID-19

 

Uwaga! Każdy student jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia dotyczącego zapoznania się  z powyższym Zarządzeniem.

OŚWIADCZENIE_DLA_STUDENTA