Poznaj nasze kierunki studiów

Wielkanocne łączenie pokoleń

Data utworzenia: 15 kwietnia 2022r.

Wielkanocne łączenie pokoleń

Studentki II roku kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z uczniami klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej Sportowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 w Oświęcimiu włączyły się do akcji dobroczynnej „Świąteczna kartka dla seniora”.

Akcja zorganizowana została dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych będących pensjonariuszami  Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.

Studentki oraz pierwszaki wykonały własnoręcznie kartki z życzeniami, które zostały przekazane seniorom z życzeniami Wesołego Alleluja!