Poznaj nasze kierunki studiów

Wielki sukces Uczelni – szesnasty kierunek studiów!

Data utworzenia: 25 lipca 2018r.

Wielki sukces Uczelni – szesnasty kierunek studiów!

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2018 r. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu zostało nadane uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „zarządzanie  i inżynieria produkcji”. Jest to już 16 kierunek studiów na naszej Uczelni. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego utworzenia za włożoną pracę i trud.

PWSZ Oświęcim dec zarządzanie i inż... IIpr-3-1