Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Technik Metali i Elektrotechniki z Hanoweru.

Data utworzenia: 17 maja 2017r.

Wizyta Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Technik Metali i Elektrotechniki z Hanoweru.

15 maja 2017 r. wizytę w naszej Uczelni złożył Pan Uwe Backs – dyrektor największej szkoły zawodowej w Hanowerze liczącej 3.600 uczniów. Jego szkoła kształci w zawodach związanych z techniką metali, elektrotechniką oraz mechatroniką. W związku z tym, że nasza Uczelnia planuje utworzenie nowych kierunków studiów w obszarze mechatroniki i techniki ortopedycznej, spotkanie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń i uzyskania nowych informacji na temat interesujących nas dziedzin. Szkoła w Hanowerze przygotowuje również swoich uczniów do podjęcia studiów zawodowych. Pan Dyrektor Backs odwiedził Oświęcim z grupą uczniów swojej szkoły, którzy w ramach projektu przeprowadzają prace restauracyjne w Muzeum Auschwitz. Rektor naszej Uczelni prof. zw. dr hab. Witold Stankowski przedstawił Panu Dyrektorowi naszą Uczelnię, jej historię oraz plany na przyszłość. Szczególnie interesujący był temat studiów dualnych popularnych w Niemczech, umożliwiających połączenie teorii i praktyki podczas studiów oraz nauki zawodu.