Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta gości z Merseburga

Data utworzenia: 17 stycznia 2017r.

Wizyta gości z Merseburga

W pierwszej dekadzie grudnia, w ramach rewizyty naszą uczelnię oraz miasto odwiedziła delegacja uczelni niemieckiej Hochschule (University of Apllied Sciences) w Merseburgu. To wynik współpracy pomiędzy uczelnią niemiecką a uczelnią w Oświęcimiu. Delegacji przewodniczył prof. dr Alfred Georg Frei, inicjator współpracy pomiędzy uczelniami. Prof. dr Alfred Georg Frei jest uznanym kulturoznawcą, historykiem oraz politologiem, inicjatorem współpracy polsko-niemieckiej na wielu płaszczyznach. Współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Profesorowi A. Freiowi towarzyszyli: prof. dr Malte Thran, dr Lukas Boehnke oraz niemieccy studenci. W spotkaniu w sali Senatu uczelni wziął udział Rektor uczelni prof. dr hab. W. Stankowski oraz profesor honorowy naszej uczelni dr Matthias Gleitze. Spotkanie w murach uczelni miało charakter seminarium naukowego. Dyskutowano o problemach polityki zagranicznej w wymiarze europejskim oraz relacji polsko-niemieckich. Na zakończenie pobytu uzgodniono, że w przyszłym roku odbędzie się konferencja historyczno-politologiczno poświęcona aspektowi pamięci o Drugiej Wojnie Światowej. Należy podkreślić, że efektem tej współpracy jest także podpisana umowa Erasmus plus, w ramach której nasi studenci będą mogli studiować na uczelni niemieckiej.