Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Oświęcimskiego

Data utworzenia: 17 stycznia 2017r.

Wizyta Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Oświęcimskiego

Wizyta Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Oświęcimskiego
w Uczelni PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu

W dniu 16 stycznia w Uczelni gościła Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Oświęcimskiego. W skład komisji wchodzili radni: Teresa Kościelnik-Pactwa, Ewa Pawlusiak, Ewa Płonka, Paweł Kobielusz, Leszek Szuster, Roman Gancarczyk – Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu oraz Jarosław Jurzak – Wicestarosta Powiatu Oświęcimskiego. Przewodniczącym Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Oświęcimskiego jest Waldemar Klisiak. Stronę Uczelni reprezentowali: JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Prorektor ds. Studentów dr n. o zdr. Sonia Grychtoł oraz Prorektor dr Maciej Mączyński. Komisja zapoznała się z działaniami Uczelni, zaprezentowano plany rozwoju, przedstawiono istniejące kierunki studiów, ilość studentów
oraz sytuację finansową Uczelni. JM Rektor określił jako wzorcową współpracę pomiędzy Uczelnią a Powiatem Oświęcimskim. Komisja pozytywnie oceniła podejmowane zadania oraz kierunki rozwoju Uczelni na przyszłość.