Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta Mechatroników z Żywca

Data utworzenia: 19 kwietnia 2024r.

Wizyta Mechatroników z Żywca

W ramach spotkań z uczniami szkół średnich, organizowanych przez Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych, we wtorek 16 kwietnia odbyły się warsztaty techniczne dla blisko 40 uczniów klas czwartych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu o specjalności technik mechatronik. W trakcie warsztatów uczniowie wysłuchali wykładu profesora Jakuba Sikory na temat produkcji i wykorzystania biogazu w Polsce, a następnie uczestniczyli w pokazach z zakresu automatyki przemysłowej oraz robotyki. Zajęcia z robotyki przeprowadził dr inż. Marcin Tomasik, a z automatyki przemysłowej prof. Jakub Sikora. Zarówno układy do sterowania procesami technologicznymi, jak i stanowiska robotów cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów.

Wizyta uczniów z ZSM-E w Żywcu była doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Uczelni – uczniowie na stoisku promocyjnym mogli otrzymać foldery informacyjne oraz uzyskać dodatkowe informacje.

Na zdjęciu uczniowie z ZSM-E w Żywcu siedzą w Auli i słuchają wykładu prof. Jakuba Sikory Na zdjęciu dr inż. Marcin Tomasik prowadzi warsztat z automatyki, a uczniowie siedzą przy stole, na którym stoją sprzęty inżynierskie.

W ramach spotkań z uczniami szkół średnich, organizowanych przez Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych, we wtorek 16 kwietnia odbyły się warsztaty techniczne dla blisko 40 uczniów klas czwartych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu o specjalności technik mechatronik. W trakcie warsztatów uczniowie wysłuchali wykładu profesora Jakuba Sikory na temat produkcji i wykorzystania biogazu w Polsce, a następnie uczestniczyli w pokazach z zakresu automatyki przemysłowej oraz robotyki. Zajęcia z robotyki przeprowadził dr inż. Marcin Tomasik, a z automatyki przemysłowej prof. Jakub Sikora. Zarówno układy do sterowania procesami technologicznymi, jak i stanowiska robotów cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów.

Wizyta uczniów z ZSM-E w Żywcu była doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Uczelni – uczniowie na stoisku promocyjnym mogli otrzymać foldery informacyjne oraz uzyskać dodatkowe informacje.

Na zdjęciu uczniowie z ZSM-E w Żywcu siedzą w Auli i słuchają wykładu prof. Jakuba Sikory Na zdjęciu dr inż. Marcin Tomasik prowadzi warsztat z automatyki, a uczniowie siedzą przy stole, na którym stoją sprzęty inżynierskie.