Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta mgr Piotra Zięby w uczelni partnerskiej w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+

Data utworzenia: 23 maja 2023r.

Pan mgr Piotr Zięba podczas wykładu w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +

W dniach 26 kwietnia – 05 maja 2023 r. z wizytą do Hiszpanii, w ramach programu Erasmus+, udał się mgr Piotr Zięba z Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych. W Avili, znajdującej się około 100 kilometrów od Madrytu, mieści się partnerska uczelnia – Universidad Católica “Santa Teresa de Jesus” de Avila (UCAV).

Magister Piotr Zięba prowadził zajęcia dydaktyczne w języku angielskim dla studentów hiszpańskiej uczelni, których temat przewodni brzmiał: „Only China grew faster… Economical and political changes in Poland after fall of communism”. Wykłady odbyły się w ramach przedmiotu prowadzonego przez Profesora E. Sancheza – „World and Spanish Economic History” w Instytucie  Ekonomicznym UCAV. Celem zajęć było zaznajomienie studentów hiszpańskich z problematyką przemian ekonomicznych i politycznych w Polsce po roku 1989. Jak się okazało, zagadnienia  związane z Polską nie są właściwie  znane młodym Hiszpanom, a nasz kraj kojarzy się im głównie z Robertem Lewandowskim. Studenci byli szczególnie zainteresowani ekonomicznymi następstwami okresu komunizmu w Polsce. Wizyta w Avili miała również na celu podtrzymanie kontaktów z uczelnią partnerską.

Logo projekt współfinansowany przez Unię Europejską