Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta na Uniwersytecie Levinsky’ego w Tel Awiwie

Data utworzenia: 9 czerwca 2022r.

Uniwersyt Levinsky'ego w Tel Awiwie

W dniach 13 kwietnia i 26 maja 2022 r. Koordynator ds. Współpracy z Zagranicą Honorowy Profesor dr Matthias Gleitze wziął udział w oficjalnej wizycie w Uniwersytecie Levinsky’ego w Tel Awiwie, który jest naszym nowym partnerem w ramach programu Erasmus+.

W imieniu Pani Rektor dr Sonii Grychtoł, prof. MUP, dr Gleitze przedstawił Małopolską Uczelnie Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu i podkreślił znaczenie partnerstwa dla oświęcimskiej Alma Mater, której kampus znajduje się w miejscu Holokaustu, w dawnych budynkach sztabu SS. Ponadto podkreślił, że wymiana studencka między naszymi krajami w znacznym stopniu przyczynia się do przełamywania uprzedzeń i nawiązywania przyjaźni.

W ramach wizyty przedstawiciel naszej Uczelni zwiedził również nowoczesne budynki uniwersyteckie oraz brał udział w owocnych dyskusjach na temat przyszłego kształtu współpracy między obiema instytucjami.