Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta patrolu saperskiego na naszej Uczelni

Data utworzenia: 18 kwietnia 2017r.

Wizyta patrolu saperskiego na naszej Uczelni

W dniu 12 kwietnia 2017 r. na naszej Uczelni po raz pierwszy gościli żołnierze z 16 batalionu powietrznodesantowego z Krakowa, którzy pełnią służbę w patrolu saperskim. Studenci Instytutu Nauk Politycznych mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu prewencyjno-edukacyjnym w ramach zajęć z mgr Marcinem Sarną, podczas którego dowódca patrolu – chor. Arkadiusz Łabędź – opowiedział o pracy związanej z usuwaniem przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, o tym jak unikać zagrożeń związanych z niewybuchami oraz jak postępować w przypadku znalezienia tego rodzaju przedmiotów. Ponadto, żołnierze pokazali sprzęt, który na co dzień wykorzystują w pracy. Studenci mieli możliwość zobaczyć, w jaki sposób jest on wykorzystywany w codziennej, niebezpiecznej pracy sapera.