Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta przedstawicieli Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego z PWSZ w Chełmie

Data utworzenia: 20 lutego 2017r.

Wizyta przedstawicieli Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego z PWSZ w Chełmie

W dniu 15 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie Samorządu Studenckiego naszej Uczelni z przedstawicielami PWSZ w Chełmie.  W spotkaniu z ramienia naszej Uczelni udział wzięli Przewodniczący Szymon Pęczalski, Zastępca  Przewodniczącego Adam Kowol, sekretarz Mateusz Ostrowski  oraz Karolina Sikorska, Natan  Kohs  i Piotr Kozubek. Gośćmi z Chełma byli – przewodniczący URSS PWSZ w Chełmie Damian Wietrak (pełniący równocześnie funkcję pełnomocnika ds. kształcenia zawodowego w PSRP)
oraz wiceprzewodniczący Marcin Różycki.  Po przywitaniu gości  Przewodniczący Szymon Pęczalski oprowadził przedstawicieli studentów z Chełma po budynkach Uczelni, przedstawiając krótko rys historyczny jej gmachów. Następnie podczas spotkania omówione zostały kwestie funkcjonowania organów Samorządu Studenckiego, wymiana wzajemnych doświadczeń, nawiązania współpracy między Uczelniami oraz kwestie dotyczące zaktywizowania działania Uczelni PWSZ w Oświęcimiu w ramach Komisji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studenckiego Rzeczypospolitej Polskiej.  Korzystając z doświadczenia gości, naszym studentom udało uzyskać się podstawową wiedzę dotyczącą działań Komisji i jej planów na przyszłość. Ponadto przedstawiciele  Samorządu Studenckiego PWSZ w Oświęcimiu zostali zaproszeni dniach 9-12 marca 2017 roku na XXIX Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych do Tarnowa oraz do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Na koniec krótkiej wizyty studenci podziękowali  gościom za przybycie i złożyli propozycję ponownego odwiedzenia oświęcimskiej  Uczelni.