Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie

Data utworzenia: 30 kwietnia 2024r.

Grupa studentów wraz z opiekunami stoją na schodach przed budynkiem ZUSu

W poniedziałek 22.04.2024 r. studenci II i III roku kierunku Finanse i Rachunkowość wraz z nauczycielami akademickimi: dr Joanną Miłoń, dr inż. Sylwią Kołakowską oraz dr Anną Jonkisz-Zacny, w ramach wizyty studyjnej udali się do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Chrzanowie.

Głównym zagadnieniem omawianym na spotkaniu był temat składek ubezpieczeniowych, które mają istotne znaczenie w ramach polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Przedyskutowano obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS, obejmujące różne obszary, takie jak ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz emerytalne. Przedstawiciel ZUS wyjaśnił procedurę obliczania wysokości składek, wymagane dokumenty do ich opłacenia, a także sposoby unikania problemów związanych z błędnym rozliczaniem się z instytucją.

W trakcie spotkania studenci mieli okazję zadawać pytania, co dodatkowo pogłębiło ich zrozumienie omawianych tematów, skupiając się głównie na realnych sytuacjach, z którymi mogą się spotkać jako przyszli przedsiębiorcy.

Na zakończenie, studenci zostali zaproszeni do sali obsługi klienta, gdzie mieli okazję śledzić proces obsługi petentów oraz poznać strukturę stanowisk obsługi.

Pracownicy poinformowali również o możliwości i zasadach realizowania praktyk zawodowych
w Oddziale ZUS w Chrzanowie oraz o organizowanych konkursach Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepsze prace: licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wizyta zakończyła się serdecznym pożegnaniem oraz zobowiązaniem do kontynuacji współpracy.

 

 

 

Grupa studentów wraz z opiekunami stoją na schodach przed budynkiem ZUSu Studenci siedzą przy stołach i słuchają wystapienia przedstawicielki ZUSu Studenci stoją przy biletomacie, a pracownica ZUSu zapoznaje ich z obsługą sprzętu