Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta studentów kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu

Data utworzenia: 15 listopada 2017r.

Wizyta studentów kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu
Instytut Zarządzania i inżynierii produkcji nieustannie dąży do podnoszenia jakości kształcenia, upraktyczniania i dostosowywania studiów do potrzeb oraz wymagań rynku pracy, dlatego też 14 listopada 2017 r. studenci 3 roku kierunku Zarządzanie odwiedzili Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu, gdzie mieli okazję praktycznego poznania procedury zamówień publicznych. Przedstawiciele PWiK zaprezentowali specyfikę zakładu, a także problematykę związaną z realizacją zakupów i inwestycji. Nasi studenci zapoznali się z systemem zamówień publicznych, obowiązującymi procedurami oraz specjalistycznymi  programami. Dzięki tego typu wizytom osoby, które studiują na naszej Uczelni  mają okazję zweryfikowania swojej  wiedzy z rzeczywistością, jak również zdobycia praktycznych umiejętności, które są niezwykle ważne na rynku pracy.

Składamy serdeczne podziękowania dla władz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu za możliwość spotkania, poświęcony czas, przekazanie bardzo przydatnych informacji.