Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta studentów Zarządzania i inżynierii produkcji w Fabryce Maszyn i Urządzeń „OMAG” SP. Z O. O. w Oświęcimiu

Data utworzenia: 27 kwietnia 2017r.

Wizyta studentów Zarządzania i inżynierii produkcji w Fabryce Maszyn i Urządzeń „OMAG” SP.  Z O. O. w Oświęcimiu

W dniu 20 kwietnia 2017 r. prof. zw. dr hab. inż. Igor Kurytnik wraz ze studentami kierunku Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji odwiedził Fabrykę Maszyn i Urządzeń „OMAG” w Oświęcimiu. Studenci mogli zwiedzać fabrykę i poznać jej poszczególne procesy produkcyjne.

Firma znajdująca się w Brzezince jest spadkobierczynią Spółki Akcyjnej, która w przedwojennej Polsce produkowała samochody „Oświęcim-Praga”.  W latach 90. pod wpływem zmian zachodzących w gospodarce
i zaistnienia potrzeby otwarcia się na nowe możliwości i rynki ostatecznie przyjęła nazwę Fabryka Maszyn
i Urządzeń „OMAG”. Zakład specjalizuje się obróbką, skrawaniem różnych materiałów z metali poprzez toczenie, frezowanie, wiercenie, malowanie mokre i proszkowe, obróbkę cieplno-chemiczną, szlifowanie, wytaczanie, przeciąganie, dłutowanie i elektrodrążenie. Firma zajmuje się produkcją  maszyn, urządzeń dla górnictwa oraz części dla potrzeb rynku samochodowego, kolejowego, budowlanego oraz energetycznego.

Przed i po zwiedzaniu fabryki miały miejsce rozmowy m.in. z prezesem- panem Łukaszem Dziędzielem dotyczące rozwoju firmy pod względem zaopatrzenia w nowoczesne maszyny i urządzenia, które mają duży wpływ na lepszą, szybszą i tańszą produkcję. W spotkaniu uczestniczył Pan Tadeusz Dziędziel – współwłaściciel fabryki i Pan Janusz Targosz – Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Wizyta miała na celu zapoznanie studentów z zakładem, jego funkcjonowaniem, infrastrukturą, wyposażeniem oraz procesami wytwarzania maszyn i urządzeń, a z drugiej strony stanowiła zachęcenie do podjęcia w przyszłości pracy w fabryce.

 

 

Tekst:  Klaudia Szczerba –studentka II roku kierunku ZIP, studia stacjonarne

Foto: Tomasz Gierek – student II roku kierunku ZIP, studia niestacjonarne