Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta studyjna na Podkarpaciu w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie”

Data utworzenia: 3 listopada 2022r.

Kolaż zdjęć z wyjazdu studyjnego do Rzeszowa

W dniach 26-28 października 2022 r. w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”, grupa studentów naszej Uczelni reprezentująca Bezpieczeństwo wewnętrzne i Zarządzanie wraz z opiekunem mgr Grzegorzem Ćwiękałą miała okazję odwiedzić oraz poznać kilka ciekawych miejsc województwa podkarpackiego, a także zapoznać się z kulturą, dziedzictwem oraz historią tego regionu. Studenci dowiedzieli się, że stanowią one sporą i ważną część tożsamości narodowej Polaków, ale również Ukraińców oraz Żydów.

Dobrze widać to było w Przemyślu, który stanowił jeden z punktów wyjazdu. Przewodnik dokładnie opowiedział grupie, jak historycznie układały się losy tego obecnie pogranicznego miasta, a kiedyś ośrodka miejskiego, w którym funkcjonowały te trzy narodowości. Aktualny obraz relacji polsko-ukraińskich najlepiej można było zobaczyć na przemyskim dworcu kolejowym, który od początku wojny stał się jednym z ważnych hubów dla uchodźców wojennych.

Zupełnie inny obraz polskiej historii dostrzec można było w dwóch zamkach, jakie znalazły się na trasie wyjazdu. Oprócz tego, że zamki w Krasiczynie i Łańcucie stanowią perełki architektoniczne, to uzmysławiają też niegdysiejszą potęgę państwa polskiego, a szczególnie jego warstwy arystokratycznej. W ich murach przemawia bogata historia, zarówno ta wspaniała, jaki i ta tragiczna, o której z ciekawością opowiadał przewodnik w Krasiczynie.

Niemniej ważny punkt wyjazdu znalazł się na końcu trasy. To stolica województwa, czyli Rzeszów. Spacer miejski w towarzystwie przewodnika pozwolił zapoznać się z przeszłością i teraźniejszością miasta, które stanowi jeden z najdynamiczniej rozwijających się metropolii w Polsce.

Autor: mgr Grzegorz Ćwiękała


Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu: „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.