Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta studyjna studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach

Data utworzenia: 29 kwietnia 2019r.

Wizyta studyjna studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach

W dniach 10 i 14 kwietnia br. studenci II roku Bezpieczeństwa wewnętrznego, Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego, uczestniczyli w wizycie studyjnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W ramach zajęć z zarządzania kryzysowego, prowadzonych przez mgra Marcina Sarnę, studenci zapoznali się z zasadami funkcjonowania i zadaniami wykonywanymi w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach oraz w największym w kraju Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Koordynator zmiany omówił zasady na jakich działają w Polsce CPR-y, opowiedział o pracy wykonywanej przez operatorów przyjmujących zgłoszenia alarmowe kierowane na numer 112 i 997, a także przybliżył jakie wymagania są stawiane przed kandydatami  na operatorów i jakie etapy należy przejść, aby móc podjąć pracę w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W sali sztabowej, w której odbywają się posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, studenci zapoznali się z zasadami działania systemu zarządzania kryzysowego i systemu wczesnego ostrzegania w Polsce na przykładzie województwa śląskiego. W sali, gdzie pełnione są dyżury na potrzeby wymiany informacji służb zarządzania kryzysowego studenci zapoznali się ze specyfiką pracy w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także systemem ostrzegania i alarmowania ludności za pomocą syren alarmowych.