Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta studyjna studentów Pedagogiki w Przedszkolu Terapeutycznym Słoneczna Kraina

Data utworzenia: 5 kwietnia 2022r.

Studenci pozują do zdjęcia przed wejściem do przedszkola

Studenci I roku kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w ostatnim czasie odbyli wizytę studyjną w Przedszkolu Terapeutycznym Słoneczna Kraina, podczas której mieli okazję w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą w ramach przedmiotu Psychologia nauczania.

Studenci podczas wizyty w przedszkolu obserwowali zajęcia prowadzone z dziećmi przy wykorzystaniu metody Routine Based Model. Ponadto w trakcie zajęć oceniali zaangażowanie dzieci, a także uczestniczyli w spacerze i zabawach na świeżym powietrzu. Dodatkowo zwiedzili całą placówkę, a o swoich doświadczeniach  mogli porozmawiać z Panią dr Sylwią Wroną – Dyrektor ds. Innowacji i Współpracy Naukowej.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji oraz pracownikom Słonecznej Krainy za możliwość zdobycia praktycznych umiejętności!