Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta studyjna studentów Pielęgniarstwa w Muzeum Romów

Data utworzenia: 8 grudnia 2021r.

Studenci kierunku Pielęgniarstwo wraz z dyrektorem Muzeum pozują do zdjęcia

W środę 29 listopada 2021 r. studenci kierunku Pielęgniarstwo I stopnia wzięli udział w spotkaniu studyjnym w Muzeum Stowarzyszenia Romów w Oświęcimiu.

Spotkanie odbyło się pod kierunkiem mgr Katarzyny Spachowskiej oraz mgr Joanny Nogi w ramach przedmiotu Pielęgniarstwo wielokulturowe.

Wizyta w Muzeum miała na celu zapoznanie się z kulturą życia osób pochodzenia romskiego oraz ich uwarunkowań kulturowych związanych z korzystaniem z opieki zdrowotnej.