Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta studyjna w Niepublicznym Przedszkolu Ekologicznym „Bajkowy Dworek”

Data utworzenia: 17 listopada 2023r.

Wizyta studyjna w w Niepublicznym Przedszkolu Ekologicznym „Bajkowy Dworek” w Oświęcimiu.

14 listopada 2023r. studenci IV i V roku Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna wraz z Dyrektorem Instytutu dr Jadwigą Oleksy, Koordynatorem ds. Praktyk mgr Ewą Zimny oraz opiekunem Koła Naukowego Młodych Pedagogów mgr Moniką Gibałą uczestniczyli w wizycie studyjnej w Niepublicznym Przedszkolu Ekologicznym „Bajkowy Dworek” w Oświęcimiu.

Placówka, którą kieruje Dyrektor mgr Ludmiła Mitek-Parcer współpracuje z Instytutem Nauk Humanistycznych i Społecznych od pięciu lat sprawując nadzór pedagogiczny nad studentami realizującymi praktyki zawodowe w ramach Porozumienia o współpracy. Wysoka jakość świadczonych usług potwierdzona licznymi wyróżnieniami i nagrodami (pierwsze miejsce w powiecie oświęcimskim w konkursie „Przedszkole Roku 2019 oraz 2021) oraz opieka dydaktyczna wykwalifikowanej kadry pedagogicznej pod kierownictwem mgr Aleksandry Tkaczyk – Zastępcy Dyrektora ds. pedagogicznych, stwarza studentom szanse rozwoju własnego potencjału, odkrywania talentów pedagogicznych, eksplorowania własnych zasobów osobowościowych i intelektualnych, aby w oparciu o diagnozę swoich predyspozycji zawodowych mogli rozpocząć budowanie indywidualnego stylu pracy z dziećmi, rodzicami oraz współpracownikami.

Spotkanie w dniu 14 listopada zorganizowane zostało z inicjatywy Kierownik ds. administracyjno-biurowych – mgr Agaty Parcer-Dziura, absolwentki dwóch kierunków studiów w MUP i miało charakter integracyjny, informacyjny oraz kulturalny. Studenci uczestniczyli w przygotowanym przez dzieci przedstawieniu z okazji Święta Niepodległości, mieli możliwość zapoznania się z infrastrukturą i warunkami pracy przedszkola, rozmowy z kadrą pedagogiczną, którą w części stanowią absolwentki naszej Uczelni. Pan Dyrektor, wyraziła wolę dalszej współpracy, a w perspektywie zatrudnienie kolejnych absolwentów MUP.