Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta studyjna w Składowisku Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu

Data utworzenia: 21 listopada 2018r.

Wizyta studyjna w Składowisku Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu

16 listopada 2018 r. studenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji mieli okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej w firmie Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu.  Przedsiębiorstwo to ma swój ogromny i spektakularny, choć mało widoczny,  wkład w ochronę wyjątkowych walorów środowiska naturalnego Małopolski, a pośrednio w poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Wykorzystanie obiektów SOK zapewnia   możliwość „odzyskania” z ogółu odpadów, kierowanych dotychczas do składowania, surowce wtórne – makulatura, szkło, różnorodne tworzywa, złom przeznaczony do sprzedaży oraz odpady ulegające biodegradacji, które kierowane są do kompostowni. W ten sposób na kwatery składowiska odpadów w Oświęcimiu trafia mniejsza ich ilość – zamiast ok. 30 tys. ton  jedynie ok. 10 tys. ton rocznie. Są to odpady pozostające po procesie segregacji i kompostowania, nie nadające się obecnie do żadnego innego wykorzystania.

Podczas wizyty studenci mieli okazję zapoznania się z technologią utylizacji odpadów oraz ich sortowaniem. Dodatkowym atutem wizyty była możliwość zobaczenia stosowanych, nowoczesnych maszyn i urządzeń.