Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta uczniów II LO w Chrzanowie w MUP Oświęcim

Data utworzenia: 18 marca 2020r.

Wizyta uczniów II LO w Chrzanowie w MUP Oświęcim

W ramach promocji Centrum Symulacji Medycznej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, powstałego w ramach projektu unijnego „MEDSIM – opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa”  nr POWR.05.03.00-00-0083/17,dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, we wtorek 10 marca 2020 roku uczniowie klasy medycznej, II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie, uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Nauk o Zdrowiu. Jednym z punktów wizyty było również zwiedzanie kampusu.