Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta w Ministerstwie Zdrowia

Data utworzenia: 10 lutego 2020r.

Wizyta w Ministerstwie Zdrowia

5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia w spotkaniu środowiska akademickiego, kształcącego przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne, uczestniczyli studenci Naszej Uczelni wraz z Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Wiesławą Kołodziej.

Studentów MUP Oświęcim reprezentowały panie: Anita Antecka, Aleksandra Kutek, i Anita Krawczyk.

Podczas spotkania zainaugurowano w Polsce międzynarodową kampanię „Nursing Now”. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli tej grupy w ochronie zdrowia. Jak mówiła Pani Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko: „(…) Przed nami szczególny rok – Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej, który obchodzimy w dwusetną rocznicę urodzin prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. – Pokażmy młodzieży, że jest to zawód, który warto wybrać, bo daje szansę samorealizacji.

W trakcie uroczystości uczestnicy unieśli banery, wskazujące najistotniejsze problemy ich zdaniem, z którymi przyjdzie się im zmierzyć w życiu zawodowym. Pokazali tym, jak młodzi ludzie widzą swoją przyszłą profesje i jakie są ich zawodowe marzenia.

Studenci wysłuchali również wykładu Pani dr Grażyny Wójcik, Prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego pt. „Czy współczesny świat potrzebuje Florencji Nightingale”.

W trakcie wizyty w Ministerstwie Zdrowia przedstawiciele Uczelni mieli także możliwość porozmawiania z Panią Minister Józefą Szczurek-Żelazko i Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych dr Gretą Kanownik.

Podczas pobytu w Warszawie studenci zwiedzili również Muzeum Historii Pielęgniarstwa.

Muzeum można także zwiedzić spacerując wirtualnie http://www.wmpp.org.pl/pl/