Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta Wojewody Małopolskiego i Władz Powiatu Oświęcimskiego

Data utworzenia: 24 maja 2017r.

Wizyta Wojewody Małopolskiego i Władz Powiatu Oświęcimskiego

W dniu wczorajszym tj. 23.05.2017 r. z wizytą do naszej Uczelni przybyli znamienici goście, a mianowicie  Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Starosta Powiatu Oświęcimskiego  Zbigniew Starzec, Wicestarosta Jarosław Jurzak oraz  Ewa Pawlusiak Członek Zarządu Powiatu Oświęcimskiego. W spotkaniu  udział wzięli: JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Prorektor dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, Kanclerz Uczelni dr n. med. Katarzyna Matusiak oraz Kwestor Justyna Kuglin.

Była to pierwsza w historii tak ważna wizyta Pana Wojewody na naszej Uczelni. Na spotkaniu poruszono kwestie dotyczące działalności Uczelni, potrzeb oraz planów na przyszłość. Szczególną uwagę zwrócono na dynamicznie rozwijający się kierunek pielęgniarstwo. Pan Wojewoda spotkał się ze studentami I roku tego kierunku, obejrzał pracownie pielęgniarskie oraz poznał plany  związane z unowocześnieniem laboratoriów, które będą służyły studentom do pogłębiania wiedzy i zdobywania cennego doświadczenia.