Poznaj nasze kierunki studiów

Umowa o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie podpisana

Data utworzenia: 7 grudnia 2021r.

Umowa o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie podpisana

W środę 1 grudnia 2021 r. w Sali Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP podpisała porozumienie o wzajemnej współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, który reprezentował Wicedyrektor Pan Michał Kądziołka.

W wydarzeniu obok przedstawicieli Uczelni udział wzięli także: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Pan Józef Kała, Kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Pan Jakub Przewoźnik i  kierownicy zespołów zamiejscowych WUP z Oświęcimia, Nowego Sącza oraz Tarnowa.

Celem zawartej umowy jest współpraca przy badaniu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, a także udostępnianie przez WUP:

  • opracowań i raportów związanych z aktualną sytuacją na rynku pracy w województwie małopolskim,
  • informacji o szkoleniach, targach pracy oraz możliwościach rozwoju dla absolwentów oraz osób bezrobotnych,
  • wiadomości dot. projektów finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto w ramach podpisanej umowy możliwa będzie realizacja wspólnych przedsięwzięć, wymiana informacji, wiedzy oraz organizowanie konferencji, czy paneli dyskusyjnych.

Wierzymy, że współpraca będzie przebiegała owocnie i przyniesie obopólne korzyści.