Poznaj nasze kierunki studiów

Wolontariusz roku 2021

Data utworzenia: 24 listopada 2021r.

Wolontariusz roku 2021

Szanowni Państwo,

do 6 grudnia 2021 roku można zgłaszać kandydatów w konkursie „WOLONTARIUSZ ROKU 2021”, którego organizatorem jest Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy oraz Powiat Oświęcimski.

Do konkursu można nominować osoby, które w swoim działaniu na rzecz innych, wyróżniają się empatią, charyzmą oraz bezinteresownością.

Spośród zgłoszonych osób i zespołów Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców w 5 równorzędnych kategoriach:

  1. Młodzieżowej – dla osób poniżej 19. roku życia
  2. Indywidualnej – dla osób powyżej 19. roku życia
  3. Zespołowej – dla grup prowadzących działania o charakterze wolontariackim;
  4. Wolontariat szkolny – dla zespołów działających w ramach szkolnych kół wolontariatu
  5. Wolontariusz publiczności – nagroda mieszkańców, którą tradycyjnie otrzyma jeden ze zgłoszonych kandydatów/zespołów w głosowaniu internetowym

Laureaci otrzymają nagrody finansowe w wysokości 2000 zł każdy, statuetki autorstwa artystki Moniki Dąbrowskiej-Picewicz oraz certyfikaty.

Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystej gali zorganizowanej przez organizatorów.

Swoich kandydatów zgłaszać można poprzez Formularz zgłoszeniowy (Wolontariusz Roku FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)), który należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (ul. St. Wyspiańskiego 10) – zawsze w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Wolontariusz Roku”, w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia br. Decyduje data doręczenia.

Uwaga: należy poinformować zainteresowane osoby i organizacje o zgłoszeniu ich do konkursu.

 

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie: www.mowp.pl

Regulamin Wolontariusz Roku 2021

 

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń!


Organizator: Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy

Współorganizator: Powiat Oświęcimski

Partner przedsięwzięcia: Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu