Poznaj nasze kierunki studiów

Wsparcie finansowe dla studentów

Data utworzenia: 12 października 2021r.

Wsparcie finansowe dla studentów

Szanowni Państwo,

zachęcamy do sprawdzenia, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, broszury informacyjnej: „Wsparcie finansowe dla studentów_informator MEiN”(PDF) , dotyczącej możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-finansowe-dla-studentow–materialy-informacyjne-mein