Poznaj nasze kierunki studiów

Wspieranie innowacyjnych startupów – wyjazd szkoleniowy pracowników Instytutu Informatyki w ramach programu Erasmus+

Data utworzenia: 29 stycznia 2019r.

Wspieranie innowacyjnych startupów – wyjazd szkoleniowy pracowników Instytutu Informatyki w ramach programu Erasmus+

W ramach programu Erasmus+, w dniach 21-25 stycznia 2019 roku, pracownicy Instytutu Informatyki: dr inż. Katarzyna Pantoł, dr Janina Duda, dr Justyna Dąbrowska i mgr Joanna Miłoń wzięły udział w wyjeździe szkoleniowym do Berlina (działanie STT), organizowanym przez firmę Verband Junger Journalisten Akademie Berlin. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy na temat technik wsparcia innowacyjnych startupów oraz doskonalenie umiejętności w zakresie podniesienia potencjału w sferze innowacji poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.

Pracownicy  PWSZ Oświęcim uczestniczyli w warsztatach, seminariach oraz wizytach studyjnych w Parku Naukowo-Technologicznym, a także inkubatorach przedsiębiorczości, gdzie mogli spotkać młodych przedsiębiorców i przedstawicieli komórek badawczo-naukowych związanych z komercjalizacją wiedzy.
Niezwykle ciekawe było zwiedzanie najnowocześniejszego i największego w Republice Federalnej Niemiec Parku Naukowo-Technologicznego Adlershof, będącego najważniejszym centrum nauki, biznesu i mediów w Berlinie. Na terenie Parku Naukowo-Technologicznego znajduje się obecnie kilka instytucji naukowych oraz 523 przedsiębiorstwa, z których duża część opiera się na otwartych innowacjach.

Uczestniczki wyjazdu spotkały się z przedstawicielami WISTA Management, organizacją zajmującą się zarządzaniem Parkiem oraz kierowaniem pracami wzmacniającymi współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami naukowymi. Szczegółowo zostały omówione cele, założenia oraz formy wsparcia startupów w ramach inicjatywy Akceleratora Przedsiębiorczości „A2” mieszczącego się na terenie Parku.

Pobyt w Berlinie był również okazją do odwiedzenia Berlińskiego Uniwersytetu Technicznego, gdzie znajduje się GründerScout, będący punktem kontaktowym entuzjastów i założycieli startupów. W miejscu tym można uzyskać pomoc organizacyjną w zakresie startupu, na każdym etapie jego tworzenia. Podczas spotkań, szczegółowy nacisk został położony na przepływ wiedzy i technologii oraz promocję „dobrych praktyk” w zakresie wspierania przedsiębiorczości w środowisku akademickim.

Podczas pobytu nauczyciele akademiccy mieli okazję zwiedzić radio „PELI ONE”. Spotkanie z zespołem kierowniczym i organizacyjnym było okazją do wymiany doświadczeń związanych z tworzeniem startupów z sektora telekomunikacji, mediów i technologii (TMT) oraz rozmów dotyczących strategii rozwoju i działalności tych organizacji.

Wyjazd pracowników był bogatym doświadczeniem zarówno naukowym, społecznym, jak i językowym, a pozyskaną wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać podczas zajęć ze studentami.