Poznaj nasze kierunki studiów

Wspólne posiedzenie Rady Powiatu Oświęcimskiego i Władz Uczelni

Data utworzenia: 16 lutego 2023r.

Uczestnicy spotkania siedzą przy stole konferencyjnym, zwróceni w kierunku wyświetlanej przez Prorektora prezentacji.

W poniedziałek, 13 lutego 2023 r. w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji oraz Komisji Edukacji, wchodzących w skład Rady Powiatu Oświęcimskiego z Władzami Uczelni.

Na początku spotkania Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga zaprezentował strukturę Uczelni, omawiając genezę jej powstania, infrastrukturę, kierunki studiów, sprawy studenckie oraz charakter współpracy z otoczeniem

Następnie Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP omówiła aktualną sytuację w szkolnictwie wyższym oraz strategiczny kierunek rozwoju Uczelni. Ponadto podkreśliła ważną rolę ścisłej współpracy z instytucjami Powiatu Oświęcimskiego.

Uczestnicy spotkania siedzą przy stole konferencyjnym, zwróceni w kierunku wyświetlanej przez Prorektora prezentacji.