Poznaj nasze kierunki studiów

Współpraca Polska-Ukraina

Data utworzenia: 17 stycznia 2017r.

Współpraca Polska-Ukraina

Podpisanie umowy pomiędzy Uczelnią Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu a Narodowym Uniwersytetem Górniczym w Dniprze

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego – Starosty Oświęcimskiego Zbigniewa Starca
w dniu 12 stycznia b.r. w siedzibie Uczelni PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu gościła delegacja Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniprze na Ukrainie. Delegację ukraińską reprezentował Prorektor profesor Uniwersytetu Roman Dychkovskiy, odpowiedzialny za kontakty polsko-ukraińskie oraz doc. Julia Mikołajewna Pazinicz.

W rozmowach uczestniczyli: Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski, Jerzy Chrząszcz
– Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu oraz Stanisław Brzeźniak – współinicjator współpracy. Uczelnię reprezentowali: JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski,
Kanclerz dr n. med. Katarzyna Matusiak oraz Prorektor d.s. Studentów dr n. o zdr. Sonia Grychtoł.

Podczas rozmów poruszono kwestię wymiany studentów, wymiany nauczycieli akademickich, wspólnych badań i publikacji, wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań tematycznych, wspólnych programów studiów, wspólnego dyplomowania oraz wspólnych programów dyplomowych.

Zdaniem JM Rektora Uczelni prof. zw. dr. hab. W. Stankowskiego rozmowy
z przedstawicielami ukraińskiego Uniwersytetu to ważny krok na rzecz umiędzynarodowienia uczelni i rozwoju kontaktów polsko-ukraińskich.

Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Narodowym Uniwersytetem Górniczym
w Dniprze a naszą Uczelnią. Jest to historyczna chwila dla obu stron. Kolejna wizyta strony ukraińskiej będzie miała miejsce już 24 stycznia bieżącego roku.