Poznaj nasze kierunki studiów

Współpraca z Uniwersytetem w Landau-Koblenz

Data utworzenia: 6 czerwca 2017r.

Współpraca z Uniwersytetem w Landau-Koblenz

W dniach 22-25 maja 2017 r. miała miejsce wizyta wykładowców Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego: prof. Krzysztofa Żarny i prof. Krzysztofa Koźbiała w Uniwersytecie Landau-Koblenz (Niemcy). Była ona wynikiem międzynarodowego projektu dotyczącego praw człowieka, realizowanego w latach 2015-2018, którego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego jest uczestnikiem. Pracownicy naszej Uczelni wzięli udział w „Dniu Edukacji o Prawach Człowieka”, w ramach którego zaprezentowane zostały dotychczasowe przedsięwzięcia. Zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i studenci niemieckiej wszechnicy z zainteresowaniem wysłuchali informacji o ofercie edukacyjnej PWSZ i możliwościach wyjazdu na studia cząstkowe w ramach Erasmus +. Poza tym wykładowcy Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego wzięli udział w spotkaniach z pracownikami miejsca pamięci Gedenktstätte für NS-Opfer in Neustadt oraz fundacji Hambacher Schloss. Przedstawiciele naszej Uczelni rozmawiali również o dalszych  perspektywach  współpracy z władzami dziekańskimi Wydziału Kulturoznawstwa i Nauk Społecznych i rektorskimi Uniwersytetu w Landau-Koblenz. We wrześniu 2017 r. będziemy gościć w Oświęcimiu grupę studentów z Niemiec wraz z koordynatorami projektu ze strony niemieckiej: dyrektorem Instytutu Teologii Katolickiej prof. Mathiasem Bahrem i Peterem Pothem.