Poznaj nasze kierunki studiów

Wybory na członków Senatu – informacje

Data utworzenia: 20 maja 2020r.

Wybory na członków Senatu – informacje
Komisja Wyborcza Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu informuje, że wybory na członków Senatu odbędą się w następujących terminach:
1. na przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu 22 maja 2020 roku;
2. na przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora w dniu 25 maja 2020 roku;
3. na przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w dniu 25 maja 2020 roku.
Szczegółowy harmonogram oraz lista kandydatów na członków Senatu MUP Oświęcim, im. rtm. W. Pileckiego znajdują się  na stronie Uczelni, w zakładce „Wybory 2020”.
Komisja Wyborcza zachęca społeczność akademicką do aktywnego udziału  w wyborach.