Poznaj nasze kierunki studiów

Wybrano nowego Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów naszej Uczelni

Data utworzenia: 25 września 2020r.

Wybrano nowego Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów naszej Uczelni

Szanowni Państwo,

w dniu 24.09.2020 r. JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł wręczyła dr. Tomaszowi Iwańskiemu, wicedyrektorowi oraz wykładowcy w Instytucie Nauk o Zdrowiu, powołanie na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów w kadencji 2020-2024.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy.