Poznaj nasze kierunki studiów

Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich. Prawo – Praktyka – Orzecznictwo” – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 4 listopada 2020r.

Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich. Prawo – Praktyka – Orzecznictwo” – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 5 listopada w godzinach 8.30-13.30 i 4 grudnia w godzinach 8.30-9.30 na platformie ClickMeeting odbędzie się szkolenie dla pracowników administracyjnych Uczelni „Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich. Prawo – Praktyka – Orzecznictwo” w ramach projektu Uczelnia na wyższym poziomie. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu procedury administracyjnej oraz procesu wydawania decyzji administracyjnej. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać umiejętność swobodnego poruszania się na gruncie ustawy z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wydawania decyzji administracyjnej.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.