Poznaj nasze kierunki studiów

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 3/2019

Data utworzenia: 16 marca 2021r.

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazał się kolejny numer czasopisma Instytutu Nauk o Zdrowiu „Człowiek, Zdrowie, Integracja”.

Redaktor: A. Kocięba-Łaciak
ISSN 2657-3172
Rok wydania 2019
Numer 3
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 25,92 zł  (w tym 8% VAT)

 

 

Spis treści:

Ocena jakości opieki pielęgniarskiej w zakresie bólu pooperacyjnego u kobiet po mastektomii – doniesienie wstępne
Dorota Kozub, Halina Sadowska-Krowicka
Nawyki żywieniowe i potrzeby edukacyjne pacjentów z chorobą nowotworową jelita grubego
Magdalena Płachta, Wiesława Kołodziej, Dorota Mostowik
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem tachykardia-bradykardia po implantacji układu stymulującego serce
Anna Kępka
Ocena poziomu jakości życia dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1
Barbara Zaręba, Zbigniew Krowicki
Narażenie personelu pielęgniarskiego na agresję ze strony pacjentów
Maja Figura, Halina Sadowska-Krowicka
Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej
Katarzyna Spachowska
Analiza poziomu wiedzy pielęgniarek w zakresie przygotowania pacjenta do leczenia trombolitycznego udaru niedokrwiennego mózgu
Iwona Mikołajczyk, Wiesława Kołodziej, Anita Kocięba-Łaciak
Wpływ systemu kształcenia pielęgniarek w Polsce na postrzeganie pacjenta obcego kulturowo – różnice pokoleniowe
Agnieszka Podgórska, Zbigniew Krowicki
Wiedza pacjentów dotycząca wirusowych zapaleń wątroby jako determinant decydujący o transmisji wirusów hepatotropowych
Mariola Śleziona