Poznaj nasze kierunki studiów

Czasopismo „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0” 2/2020

Data utworzenia: 5 stycznia 2022r.

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazał się kolejny numer czasopisma Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0 : nowoczesność – innowacyjność – zrównoważony rozwój”.

Redaktor naczelny: I. Kurytnik
ISSN 2657-7550
Rok wydania 2020
Numer 2
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 24,84 zł  (w tym 8% VAT)

 

 

Spis treści:

Тензорезистивний перетворювач на основі Rl-діодного генератора детерміновано-хаотичних коливань

Васюра Анатолій Степанович, Кучерук Володимир Юрійович, Куритнік Ігор Петрович, Маньковська Вікторія Сергіївна, Бойко Тетяна Володимирівна

Symulacja i optymalizacja procesów biznesowych na przykładzie Bizagi Process Modeler. Ocena użyteczności aplikacji klasy BPMS przez użytkowników

Marian Krupa

Активізація структурних процесів економіки малих міст в умовах децентралізації

Евеліна Маркова

 Interdyscyplinarność koncepcji Lean na przykładzie zagadnień związanych z Lean Leadership

Dobrochna Sztajerska

Прилад вимірювання потоку молока

Ткач Віталій Васильович, Кучерук Володимир Юрійович, Кучерук Олександр Олександрович, Marcin Tomasik

Zarządzanie nowym produktem żywnościowym

Ewa Waliczek, Joanna Stuglik

Wpływ zawartości wilgoci w  węglu na proces jego samozagrzewania w pokładach libiąskich i łaziskich wschodniej części GZW

Grzegorz Sporysz