Poznaj nasze kierunki studiów

Ludzkie oblicze cierpienia. Przejawy twórczości w sytuacjach ekstremalnych

Data utworzenia: 15 grudnia 2023r.

Nakładem Wydawnictwa
Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
ukazała się publikacja
pt. Ludzkie oblicze cierpienia. Przejawy twórczości w sytuacjach ekstremalnych,
pod redakcją Leokadii Wiatrowskiej, Grzegorza Grzybka, Pauliny Dubiel-Zielińskiej.

 

Autor/redaktor Leokadia Wiatrowska, Grzegorz Grzybek, Paulina Dubiel-Zielińska
ISBN 978-83-957429-1-0
Wydanie 1
Rok 2023
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 55,65 zł  (w tym 5% VAT)