Poznaj nasze kierunki studiów

„Pełnym Głosem. Studenckie Zeszyty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 18 listopada 2016r.

g446dUkazał się pierwszy tom z serii Studenckich Zeszytów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu Pełnym Głosem, zatytułowany „Społeczna rola parlamentarzysty w samorządzie lokalnym”.

„Inicjatywę przeprowadzenia badań i wydania publikacji na temat działalności posłów swojego regionu należy ocenić jako wartościową i trafną. Podjęcie trudu tego rodzaju przedsięwzięcia dobrze świadczy o działalności koła naukowego oraz o aspiracjach poznawczych młodych adeptów politologii”.z recenzji doc. dr. Roberta Borkowskiego


Zeszyty Studenckie PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego nr 1

Tytuł „Pełnym głosem. Studenckie zeszyty PWSZ w Oświęcimiu. Społeczna rola parlamentarzysty w samorządzie terytorialnym”
Autor/redaktor  praca zbiorowa Koła Naukowego Politologii
ISSN 2080-1386
Wydanie 1
Rok 2009
Miejsce Oświęcim
Nakład 100 egz.
Cena  28,35 zł  ( w tym 5% VAT)