Poznaj nasze kierunki studiów

Podstawy matematyki ogólnej dla studentów wyższych szkół zawodowych

Data utworzenia: 4 stycznia 2023r.

Nakładem Wydawnictwa
Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
ukazała się publikacja
pt. Podstawy matematyki ogólnej dla studentów wyższych szkół zawodowych,
autorstwa Edyty Gargulińskiej i Witolda Pająka.

 

 

 

 

Autor/redaktor Edyta Gargulińska, Witold Pająk
ISBN 978-83-948622-2-0
Wydanie 1
Rok 2022
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 46,20 zł  (w tym 5% VAT)

 

Spis treści:

Wstęp s. 5
Podstawy matematyki s. 7
Logika s. 7
Zbiory s. 15
Układy nierówności liniowych s. 23
Wektory s. 29
Macierze i wyznaczniki s. 35
Macierze i działania na macierzach s. 35
Wyznacznik i jego własności s. 41
Rozwiązywanie układów równań liniowych s. 53
Ciągi s. 63
Funkcje jednej zmiennej s. 77
Wiadomości wstępne s. 77
Przegląd funkcji elementarnych s. 89
Granice funkcji s. 111
Ciągłość funkcji s. 119
Asymptoty s. 125
Pochodna funkcji s. 131
Monotoniczność i ekstrema funkcji s. 141
Badanie przebiegu zmienności funkcji s. 151
Pochodne wyższych rzędów s. 159
Wklęsłość i wypukłość funkcji, punkty przegięcia s. 163
Całka nieoznaczona s. 165
Całka oznaczona s. 185
Całka niewłaściwa s. 189
Funkcje dwóch zmiennych s. 197
Zadania powtórzeniowe s. 207
Bibliografia s. 211