Poznaj nasze kierunki studiów

Publikacja 18 Godność człowieka

Data utworzenia: 18 listopada 2016r.

g435dNakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pod redakcja prof. nadzw. dra hab. Rafała  Łętochy „Godność człowieka”. Publikacja jest osiemnasta książka wydana nakładem Wydawnictwa PWSZ Oświęcim.

„Oddawany w ręce czytelników zbiór stanowi interesujące i pogłębione studium problemu godności osoby ludzkiej w aspekcie etycznym, metafizycznym, religijnym i prawnym. Rozprawia się z koncepcjami służącymi za usprawiedliwienie pogwałcenia prawa do zachowania godności i wskazuje światło do odnalezienia miejsca człowieka w gąszczu aksjologicznych możliwosci interpretacyjnych”.
z recenzji prof. nadzw. dra hab. Joachima Dieca

Publikacja nr 18 PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego

Autor/redaktor Rafał Łętocha
ISBN 978-83-930661-6-2
Wydanie 1
Rok 2012
Miejsce Oświęcim
Nakład  300 egz.
Cena 11,55 zł  (w tym 5% VAT


Spis treści:

Slowo Jego Ekscelencji Ksiedza Biskupa Piotra Gregera z okazji Inauguracji nowego roku akademickiego Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oswiecimiu, wygloszone w dniu 10 pazdziernika 2011 roku w parafii Milosierdzia Bozego w Oswiecimiu

ks. Andrzej Zwolinski, Jana Pawal II nauka o „Bledzie antropologicznym”

Zygmunt Pucko, Jana Pawla II idea godnosci czlowieka w obliczu
nieuchronnosci losu

Ks. Manfred Deselaers, Godnosc ofiar – godnosc sprawców?
Chrzescijanska wizja godnosci czlowieka w kontekscie Auschwitz

Witold Stankowski, Rotmistrz Witold Pilecki-wiezien KL Auschwitz,
ofiara dwóch totalitaryzmów nazistowskiego i sowieckiego oraz jego
postawa godnosci
Hanna Kowalska-Stus, Godnosc czlowieka w tradycji prawoslawnej
Maciej Maczynski, Prawne ujecie godnosci
Marek Pyka, Godnosc i wolnosc. Uwagi o etyce i polozeniu ludzi starszych
Krzysztof Zarna, Prawa wieznia – prawem dodo godnosci