Poznaj nasze kierunki studiów

Publikacja nr 20 „Starość w Polsce. Aspekty społeczne i edukacyjne”

Data utworzenia: 18 listopada 2016r.

Ng2895dakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. „Starość w Polsce. Aspekty społeczne i edukacyjne” A. Fabisia, M. Muszyńskiego, Ł. Tomczyka i M. Zrałek.

W czasach współczesnych, gdy Europa i świat coraz mocniej rozwijają technologie rewolucjonizujące życie codzienne ludzi,  rzeczą niezwykle istotną jest pomoc w opanowaniu przez jednostkę i grupy ludzkie nowych urządzeń oraz rozwiązań, które w założeniu mają ułatwić funkcjonowanie, podnieść wygodę i komfort ich egzystencji. W tej sytuacji powiększająca się z roku na rok liczba osób, które po przekroczeniu sześćdziesiątego roku życia weszły w wiek emerytalny, wymaga szczególnej troski i poważnego namysłu nad uwarunkowaniami starości w Polsce. Pozwoliłoby to wskazać na konieczność działań ułatwiających życie osób starszych w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Z taką też intencją stykamy się w recenzowanej pracy, w której każdy z autorów stara się przedstawić starość jako zjawisko rozpoznawane i badane na gruncie polskim z perspektywy dwóch zakresów działalności osób starszych – edukacyjnego i zawodowego. To konieczne ograniczenie zakresu pola refleksji nad starością w naszym kraju słusznie nie zwolniło autorów od ukazania edukacyjnych i zawodowych poczynań osób starszych w stosunkowo szerokim kontekście społecznym.

dr hab. Jerzy Semków, prof. WSP TWP

Autor/redaktor A. Fabiś, M. Muszyński, Ł. Tomczyk, M. Zrałek
ISBN 978-83-939443-0-9
Wydanie 1
Rok 2014
Miejsce Oświęcim
Nakład  350 egz.
Cena 10,50 zł  (w tym 5% VAT)

Poniżej spis treści.

Pliki do pobrania:

pobraneSpis treści